Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/dawidwachowiak/websites/home/poraj/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Znaki towarowe

Home | Usługi | Znaki towarowe

Znaki towarowe

Home | Usługi | Znaki towarowe

Rejestrujemy znaki w

Rejestrujemy znaki od

Zarejestrowaliśmy już

Rejestrujemy znaki w

154

krajach

Rejestrujemy znaki od

1988

roku

Zarejestrowaliśmy już

3941

znaków

154

krajach

1988

roku

3941

znaków

Dla kogo?

Dla kogo?

Korzyści

Ochrona Twojego Biznesu

Markę, którą tworzysz i promujesz chroń przed nieuczciwą konkurencją. Rejestracja znaku gwarantuje Tobie pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania.

Prestiż i wiarygodność

Znak towarowy jest twarzą Twojej firmy na rynku i stanowi o Twojej wiarygodności.

Pomoc i wiedza

Zaopiekujemy się Twoim znakiem na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację, egzekwowanie Twoich praw po ich wycenę.

Korzyści finansowe

Prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczeń zobowiązań.

Etapy

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie znaku towarowym oraz branży, w jakiej działasz. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego znaku na rynku na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie oznaczeń identycznych i wysoce podobnych na zasadzie sztych-próby – koszt takiej usługi na terenie RP to 350 zł*, a na terenie UE 450 zł*. Badania czystości ochronnej to kompleksowa analiza istniejących na rynku znaków, przeprowadzona całościowo z wykorzystaniem zarówno publicznych, jak i płatnych baz. Koszt badań na terenie RP – 850 zł*, natomiast na terenie UE – 1300 zł*.

*podany koszt obejmuje wynagrodzenie Kancelarii netto. Ustalenie szerszego / innego zakresu terytorialnego weryfikacji/badania podlega indywidualnej wycenie na życzenie Klienta.

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego znaku zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego znaku – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji

Ze względu na wielość podmiotów na rynku i związanej z tym sporej liczbie znaków towarowych – występuje prawdopodobieństwo, że zgłoszenie Twojego znaku będzie przedmiotem postępowania sprzeciwowego. W takim wypadku nie będziesz sam – oferujemy doradztwo i pomoc w obronie Twojego znaku w postępowaniach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.**

**Koszt usługi nie jest objęty honorarium zgłoszeniowym i za każdym razem jest ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od konkretnej sprawy.

Gratulacje! Certyfikat ochronny jest Twój! Przez najbliższe 10 lat od dnia zgłoszenia Twoje oznaczenie posiada prawo wyłączne z rejestracji znaku!

Koszty i procedury

Do zgłoszenia znaku potrzebne jest

czy znak ma być chroniony tylko w Polsce,na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, czy w innych konkretnych krajach poza UE, w tym ostatnim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią

e-mail/faks/poczta tradycyjna): wystarczy krótkie zdanie,np. „niniejszym zlecamy całokształt działań(z badaniami/bez badań) związanychz zastrzeżeniem w UPRP (lub EUIPO) znaku towarowego „X”, zakres ochrony:wskazaćtowary/usługi”

znak słowny) lub grafika znaku (znak słowno-graficzny lubgraficzny): najlepiej w formacie JPG dobrej jakości (około 1 Mb), z zapisem koloruw formacie RGB. Prosimy o nazwanie użytych w grafice kolorów (czerwony, różowy,pomarańczowy,żółty, złoty, zielony, niebieski, fioletowy, biały, szary, srebrny,brązowy) a w razie potrzeby należy określićich szczegółowe parametry (odcienie)w jednym z dostępnych systemów (NCS, RAL, RGB, CMYK).

oryginał i skan w JPG lub PDF) – po uzgodnieniu procedury(PL, UE) i ostatecznego kształtu zgłaszanego znaku (słowny, słowno-graficzny,graficzny) zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną

wskazanie numerów NIP i REGON (lub NIPi PESEL) zgłaszającego (celem uniknięcia błędów w podaniu prosimy o skan KRS /wypisu z ewidencji: chodzi o nazwęi adres Zgłaszającego, oraz o osoby upoważnione do reprezentowania Zgłaszającego).

dla których zastrzegamy znak (czym się zajmuje firma której znak Państwo zgłaszają, ewentualnie czym będzie się zajmować w przyszłości); Znak towarowy służy do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy, dlatego należy określić,dla jakich konkretnie towarów i usług ten znak zastrzegamy. Znaki towarowe są zastrzegane tylko dla tych klas towarowych, które wskażemy we wniosku. Jeżeli nie zacznie się używać zarejestrowanego znaku w którejś ze zgłoszonych klas, to po upływie 5 lat może on zostać wygaszony, a będzie ważny tylko w kontekście tych towarów i usług, które faktycznie są nim oznaczane

Koszty zgłoszenia znaku towarowego

Procedura rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (UPRP, PL) trwa ok. 6-12 miesięcy (poudzieleniu ochrony, trwa ona od dnia zgłoszenia czyli od momentu złożenia dokumentacji znaku wUPRP, czyli jakby wstecz).

A. Opłaty Urzędowe: (Urząd Patentowy RP)

 • za zgłoszenie znaku w jednej klasie towarowej (płatne w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania potwierdzenia z UPRP o przyjęciu zgłoszenia) –400 zł (zgłoszenie elektroniczne) +120 zł za każdą następną klasę.
 • za pierwszy 10-letni okres ochrony(płatne w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania decyzji warunkowej z UPRP) –400 zł za każdą z klas (jest to jednorazowa opłata za 10 lat)
 • opłata publikacyjna za publikację informacji o zarejestrowaniu znaku w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP –90 zł(płatne w ciągu ok. 1 roku od daty zgłoszenia)

B. Opłaty Kancelaryjne: (Kancelaria Poraj)

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej: 740 zł netto (w tym opłaty skarbowe i przekazywanie pism urzędu)+120 zł netto za każdą klasę powyżej trzech
 • droga korespondencji – poczta elektroniczna (w cenie)
 • w przypadku wniesienia sprzeciwów i postępowania spornego – opłata jest uzależniona od stopnia trudności sprawy (do uzgodnienia).

Procedura rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, UE) trwa ok. 1 roku (w przypadku postępowania spornego czas może się wydłużyć również do 3-5 lat)

A. Opłaty EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej)

 • za zgłoszenie znaku (płatne w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia) – 850 € (zgłoszenie elektroniczne w jednej klasie) + 50 € za drugą klasę + 150 € za każdą kolejną klasę powyżej dwóch

 

B. Opłaty Kancelaryjne (Kancelaria Poraj)

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie sprawy 1450 zł netto (w tym przyjęcie pełnomocnictwa i przekazywanie pism urzędu) +120 zł netto za każdą klasę powyżej trzech za znak.
 • droga korespondencji – poczta elektroniczna (w cenie)
 • w przypadku wniesienia sprzeciwów i postępowania spornego – opłata jest uzależniona od stopnia trudności sprawy (do uzgodnienia).

wysokość opłaty jest zależna od krajów oraz obranej procedury:

 • bezpośrednie zgłaszanie przez rzeczników rodzimych,
 • rozszerzanie ochrony polskiego znaku,
 • rozszerzanie ochrony unijnego znaku.
ZNAK terytorium PL ZNAK terytorium całej UE
Urząd:

Zgłoszenie: 400 zł za jedną klasę+ 120 zł za każdą kolejną klasę (płatne w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia) Opłata po decyzji UPRP za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony: 400 zł za każdą klasę, opłata publikacyjna 90 zł. (płatne w ciągu ok. 1 roku od daty zgłoszenia)

Urząd:

Zgłoszenie i rejestracja na okres pierwszych 10 lat to koszt 850 euro do jednej klasy + 50 euro za drugą klasę + 150 euro za każdą następną. (płatne w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia)

Kancelaria:

opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku – 740 zł netto (w tym opłaty skarbowe i przekazywanie pism Urzędu) +120 zł netto za każdą klasę powyżej trzech

Kancelaria:

opracowanie  dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku: 1450 zł netto (w tym przekazywanie pism/decyzji/postanowień EUIPO drogą elektroniczną) +120 zł netto za każdą klasę powyżej trzech

badania czystości ochronnej:

tryb standardowy – od 5 dni roboczych, rodzaj – zwykłe: znaki polskie, unijne, międzynarodowe ze wskazaniem Polski, do trzech klas – 850 zł netto +120 zł netto za każdą dodatkową klasę powyżej trzech

 

badania czystości ochronnej:

tryb standardowy – od 5 dni roboczych, rodzaj – optymalne: znaki polskie, unijne, wstępne, podstawowe badanie w urzędach narodowych UE, do trzech klas) – 1300 zł netto +120 zł netto za każdą dodatkową klasę powyżej trzech

koszty łącznie:

bez badań: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat

= 2650 zł + częściowo VAT

 

z badaniami: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat

= 3500 zł + częściowo VAT

koszty łącznie:

bez badań: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat = po przeliczeniu na złotówki ok. 6000 zł +  częściowo VAT

 

z badaniami: przy założeniu trzech klas towarowych na 10 lat = po przeliczeniu na złotówki ok. 7300 zł + częściowo VAT

Ochrona znaku jest ważna przez 10 lat ale co 10 lat może być przedłużana na kolejne 10. Ochrona znaku jest ważna przez 10 lat ale co 10 lat może być przedłużana na kolejne 10.
Procedura rejestracji trwa ok. 6-12 miesięcy w przypadku braku sprzeciwów

•                           system sprzeciwów (podczas procedury zgłaszania ekspert nie bada zgłaszanego znaku, tylko zainteresowane firmy zgłaszają swoje zastrzeżenia)

•                           powiązanie z konkretnymi towarami/usługami

•      Procedura rejestracji trwa ok. 4-12 miesięcy w przypadku braku sprzeciwów

•                           system sprzeciwów (podczas procedury zgłaszania ekspert nie bada zgłaszanego znaku, tylko zainteresowane firmy zgłaszają swoje zastrzeżenia)

•                           powiązanie z konkretnymi towarami / usługami

Każdy znak towarowy jest zgłaszany oddzielnie Każdy znak towarowy jest zgłaszany oddzielnie
Kryterium oceny kolizji: w przypadku sporów podobieństwo pomiędzy poszczególnymi znakami oceniane jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta. Kryterium oceny kolizji: w przypadku sporów podobieństwo pomiędzy poszczególnymi znakami oceniane jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej

Memy internetowe vs. prawo autorskie
Memy internetowe vs. prawo autorskie

Memy internetowe (memes, ang.) to jedna ze współczesnych i bardzo popularnych form twórczości internetowej. Te obrazkowe dzieła pojawiają się w sieci komentując bieżące, ważne wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne, sportowe. Memy…

Zrozumieć własność intelektualną
Zrozumieć własność intelektualną

Własność intelektualna (Intellectual Property, IP) dotyczy nas każdego dnia.Podstawowa świadomość i zrozumienie jej istoty jest ważne dla nas wszystkich – konsumentów, studentów, inżynierów, badaczy, prawników, polityków i menedżerów. Własność intelektualna…

Autorskie prawa majątkowe
Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe są prawem o charakterze majątkowym.Dotyczą więc dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu. Ich istotą jest przyznanie twórcy lub posiadaczowi prawa, wyłączności na korzystanie z utworu lub…

Co to jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znakiem towarowym może być wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk lub zapach.

Znak towarowy to symbol, dzięki któremu klienci wybiorą na rynku konkretny produkt, dlatego logo powinno być charakterystyczne i jedyne.

Na wygląd logo z pewnością ma wpływ branża, w którą wpisuje się produkt czy usługa oferowana przez firmę.

Jaki znak może zostać zarejestrowany?

Aby mógł zostać skutecznie zarejestrowany, znak towarowy musi posiadać cechy charakterystyczne i zgodne z prawem:

 

 • Charakter odróżniający: zdolność znaku do rozróżnienia produktów lub usług, dla których wymagana jest rejestracja. Znaku nie można mylić z innymi, wcześniej istniejącymi znakami, stosowanymi do odróżniania produktów lub usług, identycznych lub podobnych do tych, dla których złożono wniosek o rejestrację.
 • Zgodność z prawem: znaki, które są sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i moralnością, a także znaki, które mogłyby służyć do oszustwa, a w każdym razie te, których użycie stanowiłoby naruszenie innych wyłącznych praw osób trzecich, nie mogą stanowić przedmiotu rejestracji jako znaki towarowe.

 

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 129, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;

6) zostało zgłoszone w złej wierze;

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13) stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;

14) w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, taki znak towarowy zawiera element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, gdyż Urząd Patentowy uzna go, za wprowadzający odbiorców w błąd;

15) zawierają element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, a który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy RP wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego;

16) są identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym;

Oznaczenia określone w punktach 2, 3 oraz 4, mogą nabyć, poprzez ich intensywne używanie na rynku, tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Dzięki nabyciu, przed datą jego zgłoszenia do Urzędu, wtórnej zdolności odróżniające, znak, który pierwotnie był jej pozbawiony, może zostać zarejestrowany. 

Katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego zawarty jest w art. 132pwp. Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić znak:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego

znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Po co rejestrować znak?

 • Rejestracja znaku daje narzędzia prawne do ochrony marki, którą tworzysz i promujesz.
 • Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi prawo do wyłącznego korzystania z niego, a tym samym możliwość zakazu używania go przez osoby trzecie w odniesieniu do tych samych lub podobnych produktów / usług, jeśli takie użycie może wprowadzić w błąd konsumentów.
 • Marka jest niezwykle bezpośrednią i wyrazistą metodą komunikacji i odgrywa zasadniczą rolę w warunkowaniu wyborów konsumentów.
 • Znak towarowy stanowi niematerialne prawo własności, które wpływa na wartość firmy. prawa ochronne na znaki towarowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań

Kto może zarejestrować znak?

Znak towarowy może zarejestrować każda firma, stowarzyszenie, osoba, która chce inwestować w rozpoznawalność swojej marki.

 

(informacja ze strony www.uprp.pl)

Komu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy? Czy prawo ochronne na znak towarowy może przysługiwać więcej niż jednemu uprawnionemu?

 

Prawo ochronne na znak towarowy z zasady przysługuje uprawnionemu (zgłaszającemu lub innej osobie, która nabyła od niego prawo do znaku towarowego). 

 

W zależności od rodzaju znaku i charakteru podmiotów uprawnionych możemy wyróżnić:

– indywidualny znak towarowy

– wspólne prawo ochronne

– wspólny znak towarowy 

– wspólny znak towarowy gwarancyjny.

 

Indywidualny znak towarowy przysługuje tylko jednemu uprawnionemu, zapewniając używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na którego rzecz znak towarowy został zarejestrowany

 

Wspólne prawo ochronne jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez tych przedsiębiorców, który należy dołączyć do podania.

Wspólny znak towarowy na gruncie aktualnych przepisów jest przeznaczony do używania przez organizację posiadającą osobowość prawną, która została powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców oraz przedsiębiorców w niej zrzeszonych. 

Kontakt

Uladzimir Cybulka

Rzecznik patentowy
nr wpisu w Urzędzie Patentowym RP 3424

Zadzwoń : +48 606 765 582
Adres e-mail : ucybulka@poraj.com