Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/dawidwachowiak/websites/home/poraj/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Zarządzanie prawami Klienta

Home | Usługi | Zarządzanie prawami Klienta

Zarządzanie prawami Klienta

Home | Usługi | Zarządzanie prawami Klienta

Aby wykorzystać w pełni uzyskane prawo wyłączne należy o nie dbać. Dlatego też po uzyskaniu rejestracji wspieramy i doradzamy w zakresie używania, utrzymywania i poszerzania prawa ochronnego.

Zarządzanie prawami klienta

Prowadzimy monitoring dotyczący praw wyłącznych klientów, ewentualnych zagrożeń lub naruszeń. Zapewniamy dozorowanie terminów i bieżące informowanie klientów o terminach i wysokościach opłat okresowych, w szczególności ewidencjonowanie korespondencji z Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem do spraw własności Intelektualnej (EUIPO), jak również prowadzenie wszelkiej korespondencji z urzędami. Monitorowanie rynku pod kątem potencjalnych naruszeń jest niezbędnym instrumentem rynkowym, czy to w publikacjach, w Internecie, na targach, w punktach sprzedaży. Ze względu na systemy rejestracyjne kontrolować należy ewentualne późniejsze zgłoszenia kolidujących, późniejszych praw.