Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/dawidwachowiak/websites/home/poraj/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Wzory przemysłowe

Home | Usługi | Wzory przemysłowe

Wzory przemysłowe

Home | Usługi | Wzory przemysłowe

Rejestrujemy wzory w

Rejestrujemy wzory od

Zarejestrowaliśmy już

Rejestrujemy wzory w

154

krajach

Rejestrujemy wzory od

1991

roku

Zarejestrowaliśmy już

1791

wzorów

154

krajach

1991

roku

1791

wzorów

Dla kogo

Dla kogo

Korzyści

Korzyści

Ochrona Twojego Biznesu

Przed nieuczciwą konkurencją. Chroń wzór, który stworzyłeś i promujesz. Zadbaj o narzędzie do walki z podróbkami. Zastrzeżenie wzoru gwarantuje Tobie pierwszeństwo i asekuruje prawnie Twoje działania

Prestiż i wiarygodność

Twój design jest promuje Twoją markę na rynku i stanowi o Twojej wiarygodności.

Pomoc i wiedza

Zaopiekujemy się twoim wzorem na wszystkich etapach – od jego powstania, poprzez rejestrację, egzekwowanie Twoich praw aż po ich wycenę.

Korzyści finansowe

Prawa z rejestracji na wzory przemysłowe są dziedziczne oraz zbywalne a jako aktywa biznesowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmiotem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań.

Etapy

To podstawa naszej współpracy. Chcemy dowiedzieć się, jak najwięcej o zgłaszanym przez Ciebie znaku towarowym oraz branży, w jakiej działasz. Jesteśmy dostępni zarówno telefonicznie +48 606 765 582 oraz elektronicznie ucybulka@poraj.com.

Oferujemy sprawdzenie dostępności Twojego wzoru w rejestrach na wypadek potencjalnej kolizji z innymi podmiotami, celem uniknięcia na dalszym etapie postępowań spornych. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie wzorów identycznych i wysoce podobnych na zasadzie sztych-próby.

Nasi eksperci przygotują pełną dokumentację Twojego wzoru zgodnie z zakresem Twojej działalności – podczas całego procesu masz pełen wgląd w postać zgłoszenia.

Nie pozostaniesz sam ze zgłoszeniem swojego wzoru – będziemy Cię informować o wszelkich postępach w procedurze zgłoszeniowej od dnia złożenia wniosku do uzyskania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego i certyfikatu rejestracji.

Gratulacje! Certyfikat ochronny jest Twój! Przez najbliższe 5 lat od dnia zgłoszenia Twój wzór posiada prawa wyłączne.

Monitorowanie rynku pod kątem potencjalnych naruszeń, kontrola terminów i korespondencja z Urzędem Patentowym.

Koszty i procedury

Do zgłoszenia wzoru przemysłowego potrzebne jest

e-mail/faks/poczta tradycyjna): wystarczy krótkie zdanie: np.niniejszym zlecamy całokształt działań(z badaniami/bez badań) związanych z zastrzeżeniem w UPRP (lub EUIPO) wzoru przemysłowego/wspólnotowego zgodnie z załącznikami.

na neutralnym tle),rysunki przedstawiające wzór w różnych ujęciach:najlepiej w JPG dobrej jakości.

czy wzór ma być chroniony tylko w Polsce,na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej, czy w innych konkretnych krajach poza UE, w tym ostatnim wypadku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią

oryginał i skan w JPG lub PDF) – po uzgodnieniu procedury(PL, UE) i ostatecznego kształtu zgłaszanego znaku (słowny, słowno-graficzny,graficzny) zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną

wskazanie numerów NIP i REGON (lub NIPi PESEL) zgłaszającego (celem uniknięcia błędów w podaniu prosimy o skan KRS /wypisu z ewidencji: chodzi o nazwęi adres Zgłaszającego, oraz o osoby upoważnione do reprezentowania Zgłaszającego).

wzoru przemysłowego (oraz jego stosunku do Zgłaszającego wzór przemysłowy – opracowanie wzoru w związku z wykonywaniem służbowych obowiązków [umowa o pracę], przekazanie praw do wzoru w oparciu o umowę, etc.

Koszty zgłoszenia wzoru

Procedura rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (UPRP, PL) trwa ok.6 miesięcy (po udzieleniu ochrony, trwa ona od dnia zgłoszenia wzoru w UPRP, czyli jakby wstecz).

Czas ochrony zarejestrowanego wzoru, wynosi co najmniej pięć lat i ochrona ta może być co pięć lat przedłużana, maksymalnie do dwudziestu pięciu lat.

Opłaty Urzędowe w UPRP
 • :za zgłoszenie(płatne w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania potwierdzenia z UPRP o przyjęciu zgłoszenia) –300 zł za wzór.
 • za pierwszy 5-letni okres ochrony(płatne w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania decyzji warunkowej z UPRP) –150 zł(drugi 5-letni okres – 250 zł itd.)
 • opłata publikacyjna za publikację informacji o zarejestrowaniu wzoru w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP –70 zł(płatne równocześnie z opłatą za pierwszy 5-letni okres ochrony)

Reasumując, wszystkie opłaty urzędowe za pierwszy 5-letni okres ochrony wynoszą 520 zł za 1 wzór.

Opłaty Kancelaryjne:

opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie wzoru(w tym uiszczenie opłaty skarbowej 17 PLN od pełnomocnictwa do UM W-wa) –od 1067 PLN netto (w zależności od nakładu pracy

Procedura rejestracji wzoru w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) trwa ok. 2 tygodni – po udzieleniu ochrony, trwa ona od dnia zgłoszenia wzoru w EUIPO, czyli jakby wstecz.

Czas ochrony zarejestrowanego wzoru, wynosi co najmniej pięć lat i ochrona ta może być co pięć lat przedłużana, maksymalnie do dwudziestu pięciu lat

Opłaty EUIPO:

Ilość wzorów o podobnych postaciach w jednym wniosku Opłaty urzędowe
pierwszy wzór 350 €
każdy kolejny wzór od 2 do 10 175 €
każdy kolejny wzór od 11 do… 80 €

 

Opłaty Kancelaryjne:

Ilość wzorów Cena netto Cena brutto
pierwszy wzór 1350 zł 1660,50 zł
każdy kolejny wzór od 2 do 10 500 zł 615 zł
każdy kolejny wzór od 11 do 50 300 zł 369 zł
każdy kolejny wzór od 50 do… 250 zł 307,50 zł
WZÓR terytorium PL WZÓR terytorium całej UE
300 zł= zgłoszenie
150 zł= pierwsze 5 lat (potem drożej,tj. drugi okres 250 zł, etc.)
1067 zł= Kancelaria
Łącznie na PL na 5 lat =1517 zł+częściowo VATNa 10 lat łącznie ok. 1800 zł brutto
230 euro za rejestrację+ 120 euro za publikację (ok. 1420 zł)
1350 zł= Kancelaria
Łącznie teren UE na 5 lat = 2770 zł+ częściowo VATNa 10 lat łącznie ok. 3135 zł brutto
Max. 25 lat ochrony, im „dalej” tym drożej:
250 zł, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł za rok
Max. 25 lat ochrony, im „dalej” tym drożej:
90€, 120€, 150€, 180€ za rok
Szybko,ok. 2 miesięcy Szybko,ok. 2 tygodni
Możliwe odmiany w ramach zgłoszenia 1 wzoru.(max. oryginał+ 9 wersji) Brak odmian, natomiast można zgłosić analogiczne wzory jednym zgłoszeniem:
2-10 wzór – 175 euro (każdy wzór)
11 wzór – … – 80 euro (każdy wzór)
Kryterium oceny kolizji: w przypadku sporów podobieństwo pomiędzy poszczególnymi znakami oceniane jest z punktu widzenia zorientowanego w temacie użytkownika. Kryterium oceny kolizji: w przypadku sporów podobieństwo pomiędzy poszczególnymi znakami oceniane jest z punktu widzenia zorientowanego w temacie użytkownika.

Zaufali nam

Dowiedz się więcej

Memy internetowe vs. prawo autorskie
Memy internetowe vs. prawo autorskie

Memy internetowe (memes, ang.) to jedna ze współczesnych i bardzo popularnych form twórczości internetowej. Te obrazkowe dzieła pojawiają się w sieci komentując bieżące, ważne wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne, sportowe. Memy…

Zrozumieć własność intelektualną
Zrozumieć własność intelektualną

Własność intelektualna (Intellectual Property, IP) dotyczy nas każdego dnia.Podstawowa świadomość i zrozumienie jej istoty jest ważne dla nas wszystkich – konsumentów, studentów, inżynierów, badaczy, prawników, polityków i menedżerów. Własność intelektualna…

Autorskie prawa majątkowe
Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe są prawem o charakterze majątkowym.Dotyczą więc dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu. Ich istotą jest przyznanie twórcy lub posiadaczowi prawa, wyłączności na korzystanie z utworu lub…

Czym jest wzór przemysłowy i design?

Pojęcie „design” odświeżyło i utrwaliło swe znaczenie w XXI wieku i to nie tylko ze względu na wartości artystyczne, lecz przede wszystkim rynkowe. Wzór, wizerunek, kształt, wygląd, wzór przemysłowy, wzór wspólnotowy, aranżacja, struktura, materiał wytworu, logotyp, logo, opakowanie, symbol graficzny, czcionka – wszystkie te pojęcia łączą się w tym jednym.

 

Jak definiujemy „design” z punktu widzenia prawa własności przemysłowej? To

w zasadzie, nic innego jak wzór przemysłowy, a zatem nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Dlaczego warto zarejestrować swój wzór przemysłowy?

Rejestracja wzoru przemysłowego pomaga rozwiązać problem z:

 • kopiowaniem, podrabianiem oraz wprowadzaniem przez konkurencyjne podmioty do obrotu towarów wyglądających lub opakowanych identycznie lub łudząco podobnie

 • obroną przed zarzutami naruszania cudzych praw do wyglądu ich wyrobów lub opakowań

 • pogorszeniem przez konkurencję wizerunku firmy/wzoru przez wprowadzanie towarów gorszej jakości/o gorszych właściwościach i o identycznym wyglądzie

 • kradzieżą oryginalnego pomysłu na wygląd towarów lub ich opakowanie

 • napływem tańszych, lecz gorszej jakości towarów o podobnym wyglądzie

 • wejściem na rynek z produktem o identycznym/podobnym wyglądzie konkurencji o znacznie większych możliwościach

 • potrzebą każdorazowego udowodniania praw do wzoru – wyglądu towaru/opakowania

 • bardzo długim czasem postępowań sądowych oraz ich wysokimi kosztami ze względu na potrzebę udowadniania własnych praw do do wzorów towarów/opakowań

Co to jest wzór wspólnotowy?

Wzór wspólnotowy to taki wzór przemysłowy, którego ochrona rozciąga się na teren wszystkich państw Unii Europejskiej.

 

Wzorem wspólnotowym może być m.in. kształt, forma, ornament, kolorystyka, tekstura oraz dobór materiałów z których wykonany jest dany produkt, ale też architektura oraz aranżacja przestrzeni.

Przepisami o wzorze wspólnotowym nie są chronione formy, których wygląd wynika tylko z ich funkcji oraz wzory sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

 

Czas ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, tak jak w przypadku rejestracji polskiego wzoru przemysłowego, wynosi co najmniej pięć lat i ochrona ta może być co pięć lat przedłużana, maksymalnie do dwudziestu pięciu lat.

Jakie są warunki rejestracji wzoru?

Definicja wzoru przemysłowego zawarta jest w art. 102 ust. 1 pwp.: “wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.”

 

Rejestracja musi dotyczyć postaci wzoru czyli np. jego kształtu, struktury, układu linii, konturów, właściwości powierzchni, rysunku, ornamentu, kolorystyki itp.

 

Wzór musi być nowy, czyli identyczny wzór nie może być wcześniej udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Wzór uważa się za identyczny również, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami, na przykład jedynie wielkością.

 

Wzór musi mieć indywidualny charakter, czyli ogólne wrażenie odbiorcy musi być inne niż wywołane przez jakikolwiek wcześniejszy wzór.

Kto może zastrzec wzór?

Zgłoszenia wzoru przemysłowego może dokonać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

Kontakt

Uladzimir Cybulka

Rzecznik patentowy
nr wpisu w Urzędzie Patentowym RP 3424

Zadzwoń : +48 606 765 582
Adres e-mail : ucybulka@poraj.com