Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/dawidwachowiak/websites/home/poraj/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Sprawy sporne i sądowe

Home | Usługi | Sprawy sporne i sądowe

Sprawy sporne i sądowe

Home | Usługi | Sprawy sporne i sądowe

Kancelaria PORAJ od ponad 25 lat znana jest z rzetelnego i skutecznego prowadzenia sporów. W sprawach złożonych tworzymy zespoły multidyscyplinarne, ułatwiające wszechstronne i merytoryczne szukanie rozwiązań.

Sprawy sporne

Kancelaria służy pomocą w prowadzeniu postępowań spornych przed:

  • Urzędem Patentowym RP (UPRP),
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • Sądem Unijnym Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie,
  • Sądem Pierwszej Instancji, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),
  • sądami administracyjnymi (WSA, NSA)
  • a także w prowadzeniu cywilnych i karnych postępowań sądowych dotyczących ochrony praw wyłącznych, praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi, w tym także przed Sądem Unijnym Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie.