Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/dawidwachowiak/websites/home/poraj/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Sklep z umowami

Home | Sklep z umowami

Dla kogo

Odpowiadając na zapytania sfrustrowanych przedsiębiorców, właścicieli firm, dyrektorów marketingu, księgowych a nawet działów prawnych przygotowaliśmy „Wachlarz Umów”, które są gotową odpowiedzią na specyficzne potrzeby danej branży.

Dlaczego tak ważna jest DOBRA umowa?

Wydawałoby się oczywiste, że umowa musi skutecznie przenosić lub/i gwarantować czyjeś prawa tymczasem z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość umów nie spełnia tego podstawowego warunku, a majątkowe prawa autorskie wygasają dopiero 70 lat po śmierci autora czyli twórcy dzieła.

Czym różnią się nasze umowy od innych dostępnych na rynku?

Doświadczenie

mamy 30 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw w zakresie własności intelektualnej. Umowy są efektem pracy wspólnej zespołu merytorycznego składającego się z radcy prawnego mec. Joanna Gwiazdowskiej, rzecznika patentowego Anny Cybulki oraz projektantki i copywritera Katarzyny Zalewskiej.

Konkurencyjne cenowo

nasze umowy mają przystępne ceny, szczególnie korzystne są pakiety gotowych umów wraz w wersjami obcojęzycznymi i darmowymi konsultacjami naszych specjalistów od prawa własności intelektualnej.

Bez małego druku

nasze umowy nie mają ukrytych lub niezrozumiałych dla użytkowników treści, które mogłyby wprowadzić w błąd którąkolwiek z stron.

Koncepcja wachlarza

pakiet gotowych dokumentów łatwy do łączenia w zależności od potrzeb, na przykład:

 • Umowa (główny dokument)
 • Oświadczenie twórcy dot. osobistych praw autorskich (załącznik)
 • Oświadczenie dotyczące wizerunku (załącznik)
 • Słowniczek pojęć użytych w umowie (załącznik)

Legal design

Prosta i zrozumiała forma umowy pod względem

 • Merytorycznym – wszystkie dokumenty opracowali nasi specjaliści od prawa własności intelektualnej
 • Językowym – nasze umowy przygotowaliśmy na podstawie wytycznych Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Graficznym – graficzna warstwa naszych umów ma pomóc w ich zrozumieniu i błyskawicznej orientacji czego dotyczy każdy paragraf lub akapit.

Wszystkie opcje

Dla każdej z umów:

Na przykład: Chcesz nabyć LOGO / PROJEKT opakowania/ TEKST

 • Przeniesienie praw od osoby fizycznej
 • Przeniesienie praw od firmy/ osoby prawnej
 • Umowa licencyjna
 • Umowa o dzieło
 • Jesteś pracodawcą i chcesz nabyć
 • od pracownika
 • w ramach kontraktu b2b

Różne wersje plików

w zależności od potrzeb:

 • Dokument Microsoft Word przygotowany jako interaktywny formularz eliminujący ryzyko błędu lub pomyłki i ułatwiający szybkie wypełnianie danych
 • Prosty dokument tekstowy w pełni edytowalny
 • PDF do wydruku

Różne wersje językowe

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
 • Ukraiński

Poradnik gratis

Dodatek do każdego zakupu w postaci alfabetu pojęć – którego możesz używać jako poradnika dla siebie, księgowej, twórcy, projektanta. Dzięki temu będziesz wiedział na co się umawiasz, unikniesz sporów, dodatkowych kosztów i nieoczekiwanych żądań.

Dlaczego potrzebny Ci jest pakiet umów?

Pewne pozornie drobiazgi, niedopilnowane, mogą stwarzać w konsekwencji ogromne problemy biznesowe.
 • Czy posiadam pełne prawa do utworu/dzieła (grafika, projekt, tekst, zdjęcie itd.), za który zapłaciłem?
 • Dlaczego mam dopłacać skoro zapłaciłem już raz i mam fakturę, dlaczego faktura nie wystarcza? 
 • Czy za każde użycie kupionego przeze mnie utworu wymaga dodatkowego wynagrodzenia twórcy/autora, ewentualnie dodatkowej umowy?
 • W jakich miejscach, sytuacjach, mediach mogę używać utworu za który zapłaciłem, czyli jakie pola eksploatacji zawiera moja umowa?
 • Czy mogę coś zmieniać w utworze np. kolor tła w logotypie?
 • Czy mogę moje logo przerobić na wersję świąteczną lub wakacyjną?
 • Czy na wszystkich dokumentach muszę umieszczać nazwisko projektanta układu graficznego lub logo?
 • Nie jestem pewny czy posiadam wszystkie prawa do utworu, czy też nie?
 • Dlaczego mój grafik sprzedaje projekty zrobione dla mnie również moim konkurentom?
 • Co jest dziełem/utworem i czy może je tworzyć tylko osoba z tytułem zawodowym artysty grafika?
 • W jakiej sytuacji przysługuje 50% kosztów uzyskania przychodu?
Uporządkuj sprawy raz na zawsze, wprowadź standard umów:

✓   zrozumiały dla każdego
✓   uczciwy
✓   nie czyhający na niewiedzę
✓   
nie liczący na pośpiech czytającego
✓   
bez małego druku

Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są dla Ciebie oczywiste, jeśli masz już umowy, a nie jesteś pewien, czy one skutecznie przenoszą prawa do dzieła (a większość niestety nie spełnia tego warunku) przeprowadzimy audyt i zabezpieczymy Twoje prawa.

Często zadawane pytania

Prawo autorskie chroni jako utwór każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia czy sposobu wyrażenia. Nabycie prawa autorskiego jest niezwykle łatwe – nie wymaga rejestracji czy uiszczenia opłaty, czego nie można powiedzieć o udowodnieniu posiadania praw autorskich – stąd popularność rejestracyjnego systemu praw własności przemysłowej.

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania czyli prawo do sprzeciwiania się jakimkolwiek ingerencją w treść utworu, które mogłyby naruszyć reputację jego twórcy

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

Autorskie prawa osobiste:

 • są bezpośrednio związane z osobą autora
 • są nieograniczone w czasie
 • nie można z nich zrezygnować ani nikomu przekazać, zawsze przysługują twórcy

Prawa majątkowe są swoistym prawem własności: są ograniczone w czasie i mogą być przenoszone przez twórcę na rzecz osób trzecich na podstawie pisemnej umowy. Prawa majątkowe mogą być również przedmiotem licencji na rzecz osób trzecich (w Polsce wymaga się umowy pisemnej tylko w odniesieniu do tzw. licencji wyłącznych).

 

Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich znanych i jeszcze nie znanych polach eksploatacji

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór nie musi przy tym być skończony.

Wymogi, które musi spełniać dobro niematerialne, aby mogło zostać uznane za utwór:

 • wynik pracy człowieka (wytwór przyrody nie może być utworem)
 • ustalenie w jakiejkolwiek postaci – przedstawienie dzieła innym niż twórca osobom (utrwalone, ustne itd.)
 • przejaw działalności twórczej – jest nowym tworem intelektu, nie jest kopią istniejących utworów

“Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych” (art. 36 pr. aut)

 

Poniżej: diagram przechodzenia do domeny publicznej w polskim prawie autorskim – dotyczy dzieł pierwotnych W: Otwartość w publicznych instytucjach kultury, 2011, oprac. Hofmokl,Tarkowski, Śliwowski 

Przedmiotem prawa autorskiego nie są:

 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 • proste informacje prasowe.

Prawa pokrewne chronią prawa do

 • artystycznych wykonań, są to między innymi działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. Prawa te wygasają z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym nastąpiło artystyczne wykonanie.

 

 • fonogramów, wideogramów, stanowią one dobra niematerialne (twórczy sposób realizacji np. nagrania) o wymiernej wartości rynkowej pierwszych wydań i wydań naukowych oraz krytycznych. Prawo związane z fonogramami i wideogramami gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony.

 

 • nadań programów programów radiowych lub telewizyjnych w zakresie:
 1. utrwalania;
 2. zwielokrotniania określoną techniką;
 3. nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
 4. reemitowania;
 5. wprowadzania do obrotu ich utrwaleń;
 6. odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;
 7. udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Prawo to gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu.

 

 • pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

„Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.” „Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego” przez okres trzydziestu lat od daty publikacji. (art 99 ust p.a.)

Dowiedz się więcej

Memy internetowe vs. prawo autorskie
Memy internetowe vs. prawo autorskie

Memy internetowe (memes, ang.) to jedna ze współczesnych i bardzo popularnych form twórczości internetowej. Te obrazkowe dzieła pojawiają się w sieci komentując bieżące, ważne wydarzenia polityczne, społeczne, kulturalne, sportowe. Memy…

Zrozumieć własność intelektualną
Zrozumieć własność intelektualną

Własność intelektualna (Intellectual Property, IP) dotyczy nas każdego dnia.Podstawowa świadomość i zrozumienie jej istoty jest ważne dla nas wszystkich – konsumentów, studentów, inżynierów, badaczy, prawników, polityków i menedżerów. Własność intelektualna…

Autorskie prawa majątkowe
Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe są prawem o charakterze majątkowym.Dotyczą więc dysponowania utworem i zarabiania na jego rozpowszechnianiu. Ich istotą jest przyznanie twórcy lub posiadaczowi prawa, wyłączności na korzystanie z utworu lub…

Kontakt

Joanna Gwiazdowska

Radca prawny

Zadzwoń : +48 61 843 21 00 
Adres e-mail : jgwiazdowska@poraj.com