Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/dawidwachowiak/websites/home/poraj/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

Opinie i umowy

Home | Usługi | Opinie i umowy

Opinie i umowy

Home | Usługi | Opinie i umowy

Przygotowujemy opinie dla Klientów w sprawach spornych, w których klienci chcą podjąć kroki prawne w sprawach naruszenia ich praw, jak również w przypadkach, kiedy Klienci otrzymują wezwania od podmiotów trzecich. Nasze opinie koncentrują się na ocenie naruszeń wraz z określeniem zalecanych przez nas kroków prawnych.

Opinie i umowy

Przygotowujemy również opinie porównawcze, ekspertyzy oraz informacje prawne. Sporządzamy regulaminy świadczenia usług serwisów internetowych i dotyczących polityki prywatności. Składamy wnioski dotyczące praw wyłącznych. Przeprowadzamy rejestracje domen internetowych, Dla naszych klientów przygotowujemy umowy dotyczące praw wyłącznych, a także praw autorskich. Towarzyszymy Klientom w negocjacjach związanych z zawieraniem umów, również w językach obcych. Wszelkie dokumenty sporządzamy w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim i białoruskim.